T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Bulunduğunuz Yer: Teşkilat  >>   Bağlı Birimler  >>   İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesine göre;

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün Görevleri:

MADDE 78- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İl içinde nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini ve nüfus kütüklerinin eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak,

c) İl içerisinde nüfus ve vatandaşlık işlerine ait ödeneklerin harcanmasına ilişkin bütçe, tahakkuk, ayniyat ve diğer işleri yapmak,

ç) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

d) Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonuyla ilgili sekreterya görevlerini yapmak.

f) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.


İlçe Nüfus Müdürlüğünün görevleri:

MADDE 85- (1) Nüfus müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,

b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

ç) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,

d) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek,

e) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,

f) Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,

g) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

ğ) Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenlemek,

h) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.


                İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Tel: 0318 224 25 51 Fax: 0 318 224 25 52Ali KOLAT
Kırıkkale Valisi

Haber ve Duyurular
 
İLÇELERİMİZ

 


saat

+11
+11°
+
Kırıkkale
Cuma, 09
Cumartesi   +11° +
Pazar   +14° +
Pazartesi   +15° +
Salı   +16° +
Çarşamba   +14° +
Perşembe   +17° +

Kırıkkale Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ©Copyright 2012 kirikkale.gov.tr